โคลีเซี่ย เมจอร์ ปิดชั่วคราว

โรงภาพยนตร์ โคลีเซี่ยม – เมเจอร์ ตอบรับมาตรการรัฐ ประกาศปิด ชั่วคราว

ปิดแล้ว โรงภาพยนตร์ทั้ง 2 แห่งในพัทลุง ประกาศ ปิดให้บริ …

โรงภาพยนตร์ โคลีเซี่ยม – เมเจอร์ ตอบรับมาตรการรัฐ ประกาศปิด ชั่วคราว Read More »