อาอีฉ๊ะ โรตี อร่อย ของพัทลุง

อาอีฉ๊ะ โรตี ร้อยหน้า พ่อนวดแป้ง ลูกทอดขาย

นอกจากโรตี ลุงตุ๊ที่เป็นตำนานของพัทลุงแล้ว มีอีกจ้าวนึง …

อาอีฉ๊ะ โรตี ร้อยหน้า พ่อนวดแป้ง ลูกทอดขาย Read More »