การไฟฟ้าจัดสายไฟลงใต้ดิน

มติเลือก ถนนราเมศวร์ (ช่องโก – ทางรถไฟ)เอา สายไฟฟ้าลงใต้ดิน คาด 1 ปีเสร็จ

จ.พัทลุงเลือก ถนนราเมศวร์ ปรับปรุงระบบ สายไฟฟ้าลงใต้ดิน …

มติเลือก ถนนราเมศวร์ (ช่องโก – ทางรถไฟ)เอา สายไฟฟ้าลงใต้ดิน คาด 1 ปีเสร็จ Read More »