ไฟไหม้ป่าสวนยาง

จุดไฟเผาเศษไม้ ลมแรงไฟลาม เสียหาย 3 ไร่

ชาวบ้านจุดไฟ เผากิ่ไม่ ใบหญ้า สุดท้ายลุกลาม เสียหายกว่า …

จุดไฟเผาเศษไม้ ลมแรงไฟลาม เสียหาย 3 ไร่ Read More »