EOD ตรวจรถ ต้องสงสัย

ระทึก..จยย.ต้องสงสัย EOD ตรวจแต่ไม่พบ

รถจักรยานยนต์ ต้องสงสัย ป้ายจังหวัดปัตตานี ขับเข้ามาจอด …

ระทึก..จยย.ต้องสงสัย EOD ตรวจแต่ไม่พบ Read More »