ติดตามสถานการณ์ ควันไฟจากอินโดนีเซีย

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ขณะนี้ กลุ่มหมอ …

ติดตามสถานการณ์ ควันไฟจากอินโดนีเซีย Read More »