อัยย๊ะ..พัทลุง
กิน ไหร ดี
อัยย๊ะ..พัทลุง
Unseen Phatthalung