ผู้ว่าฯ ประธานประชุม เตรียมความพร้อม งานวิ่ง UTTP

จ.พัทลุง เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย กิจกรรมวิ่ง Ultral Trail Thailand 2020 Series 1 Phatthalung แข่งขันในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ อ.กงหรา

เพิ่มเพื่อน
แอดไลน์ เป็นเพื่อน พัทลุง อินโฟ


วันนี้ ( 14 ก.ย. 2563 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ จ.พัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการวิ่ง Ultral Trail Thailand 2020 Series 1 Phatthalung ♦️ เพื่อการเตรียมแผนรองรับด้านความปลอดภัย กรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเส้นทางวิ่งบางจุด กรณีแมลง สัตว์กัดต่อย หรือสัตว์มีพิษ และกรณีนักวิ่งหลงเส้นทางวิ่ง


นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้จัดโครงการ Ultra Trail Thailand 2020 Series #01 Phatthalung ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 กันยายน 2563 ในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน 4 ตำบลของอำเภอกงหรา ได้แก่ตำบลคลองทรายขาว ตำบลชะรัด ตำบลสมหวังและตำบลกงหรา เป็นกิจกรรมการวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ (Trail Running) ในภูมิภาคต่างๆ

โดยพิจารณา จัดเส้นทางวิ่งให้ผ่านภูมิประเทศ ที่หลากหลายในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การกีฬาและท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง กำหนดระยะทางการวิ่ง 4 ระยะทาง ได้แก่ 60 กิโลเมตร 25 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร แบ่งเป็น 4 รุ่น ทั้งประเภทผู้ชายและผู้หญิง ได้แก่ รุ่นอายุ 20-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมทุกรุ่นจำนวน 1,000 คน


นายกู้เกียรติฯ กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับนักวิ่งที่มาร่วมแข่งขัน พร้อมเป็นเจ้าภาพที่ดี ส่วนผู้ที่จะประสงค์จะเดินป่าในพื้นที่อำเภอกงหรา ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 นี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของผู้ที่เดินป่าและนักวิ่งที่เข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

แชร์เรื่องนี้