สุดปัง ที่พักเต็มหมด คาด UTTP วิ่งเทรล เงินสะพัดกว่า 8 ล้านบาท

UTTP วิ่งเทรล พัทลุงสุดปัง โรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ ในพื้นที่ 4 อำเภอถูกจองเต็มหมด คาดว่ามีเงินสะพัดมากกว่า 8 ล้านบาท จาก ผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่ง Ultral Trail Thailand 2020 Series 1 Phatthalung

เพิ่มเพื่อน

หัวเขียวโพสต์ รายงานว่า จากกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ได้จัดโครงการวิ่ง Ultral Trail Thailand 2020 Series 1 Phatthalung ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 ในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน 4 ตำบล ของอำเภอกงหรา จ.พัทลุง ประกอบด้วย ตำบลคลองทรายขาว ตำบลชะรัด ตำบลสมหวัง และตำบลกงหรา

นายสุรัตน์ จรณโยธิน. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การกีฬาและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ส่วนระยะทางการวิ่งมี 4 ระยะทาง ได้แก่ 60 กิโลเมตร 25 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ทั้งประเภทผู้ชายและผู้หญิง ได้แก่ รุ่นอายุ 20-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 1,000 คนนั้น

ais

นายสุรัตน์ จรณโยธิน. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ผู้รับผิดชอบและดูแลในด้านที่พักในกิจกรรมดังกล่าว เผยว่า ในขณะนี้โรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ. กงหรา อ.ตะโหมด อ.ศรีนครินทร์ และ อ.เมืองพัทลุงนั้น ได้มีบรรดานักวิ่งตามโครงการดังกล่าวได้สั่งจองที่พักแล้วมากกว่า 1,400 ห้องแล้ว

โดยมีอัตราเข้าพักในช่วงวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 คาดว่าจะมีนักวิ่งทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้งนักวิ่งชาวต่างชาติ ผู้ติดตาม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิ่ง Ultral Trail Thailand 2020 Series 1 Phatthalung ไม่น้อยกว่า 4,500 ราย ซึ่งจะมีเงินแพร่สะพัดจากโครงการดังกล่าวนี้มากกว่า 8 ล้านบาท

ในส่วนของความพร้อมทางด้านต่างๆในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.กงหราและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันผนึกกำลังการเตรียมความพร้อมไว้ในทุกๆด้านแล้ว

หัวเขียวโพสต์

แชร์เรื่องนี้